bioInforStats

Statystyczne analizy danych

Nasi eksperci od metodologii badań naukowych pomogą również na etapie planowania badań.

W naszej firmie łączymy dydaktyczne doświadczenie uniwersyteckie z umiejętnościami praktycznej analizy danych. Więc jeśli dopiero planujecie swoje badania to również służymy wszechstronną pomocą. Możemy zająć się stworzeniem planu metodyki analiz statystycznych potrzebnej np. do otwarcia przewodu doktorskiego. Pomożemy również gdy wniosek do komisji bioetycznej wymaga zewnętrznej ekspertyzy oszacowania minimalnej liczebności próby i taki dokument również można u nas zamówić.

Często problemem jest również prawidłowe tworzenie zbiorów danych. Oferujemy manualne wprowadzanie danych do programów komputerowych. Więc jeśli macie wyniki np. ankiety jedynie w formie „papierowej” to istnieje możliwość zlecenia stworzenia odpowiedniej bazy danych dla dalszych analiz.


Brak obrazu