bioInforStats

Statystyczne analizy danych

Jesteśmy nie tylko analitykami ale czynnie bierzemy udział w prowadzeniu badań naukowych!

Zamawiając u nas analizy nie otrzymasz jedynie surowego raportu wygenerowanego przez pakiet statystyczny. Taki plik jest często kompletnie niezrozumiały. Specyfika takich raportów powoduje, iż trzeba jeszcze włożyć wiele pracy aby wyłuskać z niego odpowiednie informacje i przedstawić w prawidłowej formie czyli w czytelnych i estetycznych tabelach oraz na wykresach. Dlatego po wykonaniu analiz statystycznych dokonujemy ich opracowania w formie tabel i/lub wykresów z pełnym opisem i interpretacją oraz wnioskami i oczywiście metodyką przeprowadzonych analiz.

Wyniki analiz przedstawimy w postaci opracowania, napisanego w pełni edytowalnym najpopularniejszym formacie .doc (MS Word) (lub innym na życzenie np. .docx, .pdf, .odt). Na życzenie klienta możemy wysłać jedynie surowy raport do samodzielnego opracowania. Można również zamówić raport w wersji częściowo opracowanej, czyli na podstawie pliku z pakietu statystycznego, tworzymy tabelki nadające się do wykorzystania w pracy, a klient sam dokonuje ich opisu i interpretacji. Są to jednak sytuacje rzadsze i standardowo zlecenie nasze to kompleksowe opracowanie wyników.

Niezliczona ilość projektów badawczych jakie obsługiwaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat daje nam doświadczenie w szerokim zakresie tematycznym. Nie ogranicza nas dziedzina waszych badań czyli znajdzie się w naszym gronie ekspert z biostatystyki jak i analityk specjalizujący się w analizach danych psychologicznych oraz osoby kompetentne w innych naukach ścisłych oraz w pedagogice i wielu innych dziedzinach. Oferujemy pomoc na każdym etapie od planowania badań, przez zbieranie danych do właściwych analiz statystycznych i opracowania uzyskanych wyników.


Brak obrazu