bioInforStats

Statystyczne analizy danych

FAQ

1. Jak długo trwa analiza statystyczna danych?

Wszystko zależy od tego ile trzeba włożyć pracy w wykonanie wszystkich analiz. Czasami obliczenia statystyczne trwają 1 dzień a czasami 1 tydzień. Drugim czynnikiem wpływającym na termin wykonania zlecenia jest długość kolejki innych zleceń, która zmienia się dynamicznie. Dlatego zawsze dokładnie podajemy termin oddania Państwu gotowego opracowania uwzględniając oba powyższe czynniki. Najczęściej wyniki są po kilku dniach (2 czy 3). W zasadzie termin 5 do 7 dni nigdy nie jest przekraczany. Możliwe są również zlecenia ekspresowe. Jeśli potrzebujesz czegoś na jutro albo na dziś od razu nam o tym powiedz, a my postaramy się zmobilizować wszystkie siły analityczne.

2. Jaki jest koszt takiej usługi statystycznej?

W zasadzie nie można jednoznacznie i wiążąco odpowiedzieć na to pytanie bez bliższych informacji na temat konkretnej pracy. Zadając pytanie o cenę warto podać jej tytuł lub/i cel, podać hipotezy badawcze (jeśli już są) oraz przesłać zebrane dane (jeśli są już w wersji elektronicznej). Na tej podstawie dokonujemy w kilka chwil bardzo dokładnej wyceny danej usługi, natomiast bez tych informacji możemy wytypować jedynie prawdopodobną cenę na podstawie cen przeprowadzonych dotychczas tysięcy podobnych zleceń. Czyli 75% zleceń mieści się w granicach 300-500 zł a rozkład cen jest asymetryczny prawostronnie, czyli ceny są raczej niższe niż wyższe od średniej – co jest zapewne dobrą wiadomością :)

3. Co trzeba przysłać by wycenić usługę?

Najlepiej przesłać bazę z zebranymi danymi w formacie pliku programu MS Excel. Można również przesyłać bazy danych w innych programach np. czasami wpisujecie Państwo wyniki do tabelek w MS Word i taki format też jest dopuszczalny. Oczywiście można przesłać dane w bazach danych pakietów statystycznych. Jeśli jeszcze nie ma bazy danych, gdyż chcecie Państwo zlecić nam jej stworzenie na podstawie danych w formie „papierowej” to trzeba przesłać pusty formularz ankiety czy kwestionariusza z których korzystało się w czasie badań. Dobrze jest też od razu przesłać nam hipotezy badawcze których weryfikacją mamy się zająć. Jednak praktyka pokazuje, że często etap formułowania hipotez badawczych został pominięty w czasie planowania badań i wtedy wystarczy nam krótka informacja o celu pracy. Na tej podstawie jesteśmy wstanie dokonać dokładnej wyceny usługi oraz określić czas jej realizacji.

4. Czy można zapoznać się z przykładami dotychczas zrealizowanych zlecenie?

Generalnie nie ma takiej możliwości ze względu na to że wyniki badań i ich opracowania stanowią własność ich autorów czyli naszych klientów. Oznacza t, że nigdy nikomu poza zleceniodawcą nie pokazujemy wykonanych opracowań. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych klientów przygotowaliśmy odpowiednie przykłady, których udostępnienie nie narusza w najmniejszym stopniu niczyich praw autorskich. Zapoznać się z nimi można na naszym kanale w serwisie YouTube (kod filmu: TS4440VMGpY)

5. Ile kosztuje wykonanie analizy statystycznej do pracy doktorskiej/magisterskiej?

Cena analiz w żaden sposób nie zależy od tego jaki jest to rodzaj pracy, czyli cena jest niezależna od tego czy analiza dotyczy danych do pracy magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej czy do innego opracowania. Naszym skromnym zdaniem wycenianie analiz drożej tylko, dlatego że są do pracy doktorskiej a taniej, gdy mają być do magisterskiej, byłoby postępowaniem nieetycznym. O cenie decyduje rzeczywista ilość pracy i czasu, jakie trzeba zaangażować w analizy i ich opracowanie. Więcej informacji w podpunktach 2 i 3 (powyżej).